Archive For نوامبر 26, 2017

هشت سال گذشت و دیگر هیچ

هشت سال گذشت و دیگر هیچ

دیشب مهمانی خیریه رفته بودم . شب عجیبی بود. ۸ سال زندگی من در اینجا،جلوی چشمانم رژه رفت. و چه زوود دیر میشه تمام دوستانی که اینجا دانشجو بودند و الان کار میکنند و مستقل شدند. دوستانی که شکست عشقی خورده بودند و الان با شخص دیگری ازدواج کردند و حتی حامله هستند. دانشجویان جدید…

Go Top