اصلا به من چه

هی به خودم میگویم لق دنیا مهم اینه که دیروز با چون ویدئو چت کردی و دلت باز شد. دیدی شانگهای چقدر زیبا است و دلت خواست پولهایت را جمع کنی و یک سفر بروی آنجا.

هی میگویم لق دنیا ببین کاکتوست گل داد و چقدر زیبا است.

هی میگویم لق دنیا و لق این احمقهایی که میایند بازی میکنند و هرچه بیشتر میبرند بدتر میشوند  و اصلااا به من چه…

به من چه که فابیان که فقط 23 سال دارد میاید بازی میکند و آخر هفته ها بعد از اینکه از پیش دوست دخترش میاید مستقیم اینجا است. 

اصلاااا به من چه که ماریا استخر را تمیز میکند و میاید 600- 700 تا بازی میکند.

به من چه نورای بچه دارد و نمیدانم شبها بچه ها را کجا میگذارد و با شوهرش میاید بازی میکند و دیگه گندش را درآورده و حتی بخاطر پول به شوهرش میپرد و هردفعه که پولش را عوض میکنم فکر میکند از پولش کم شده و …گریه

ولی تا زنگ پارکینگ را میزنند من اعلام میکنم هرکی هرجا میخواهد بازی کند سرییع مستقر شود.( مثل اعلام جنگ ) عینک.تا وارد میشوند در هر دستگاهی که خالی است پول میریزد. مثل قارچ خور کار میکند آخر شب هم با چک و لگد باید بیاندازمشان بیرون.

ولی کلااا به مننننن چچچچچه 

comment نظرات () +   سولماز کشاورزی ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٦/۱
سولماز کشاورزی
من :
پروفایل سولماز کشاورزی
ایمیل مدیر وبلاگ

آرشیو وبلاگ

» صفحه نخست
» عناوین مطالب وبلاگ
» ۱۳٩٦/٦/٤
» ۱۳٩٦/٥/٢۸
» ۱۳٩٦/٥/٢۱
» ۱۳٩٦/٥/۱٤
» ۱۳٩٦/٥/٧
» ۱۳٩٦/٤/۳۱
» ۱۳٩٦/٤/٢٤
» ۱۳٩٦/٤/۱٧
» ۱۳٩٤/٦/۱٤
» ۱۳٩٤/٦/٧
» ۱۳٩٤/٥/٢٤
» ۱۳٩٤/٥/۱٧
» ۱۳٩٤/٥/۱٠
» ۱۳٩٤/٥/۳
» ۱۳٩٤/۳/۳٠
» ۱۳٩٤/٢/۱٢
» ۱۳٩٤/٢/٥
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» ۱۳٩۳/۱٠/٦
» ۱۳٩۳/۳/۳۱
» ۱۳٩٢/٤/۱
» ۱۳٩٢/٢/٢۱
» ۱۳٩٢/۱/۱٧
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» ۱۳٩۱/٧/۱
» ۱۳٩۱/٤/۳۱
» ۱۳٩۱/٤/۱٧
» ۱۳٩٠/٧/٢
» ۱۳٩٠/٤/۱۸
» ۱۳٩٠/۳/٢۸
» ۱۳٩٠/٢/٢٤
» ۱۳٩٠/٢/۱٧
» ۱۳٩٠/٢/۱٠
» ۱۳٩٠/٢/۳
» ۱۳٩٠/۱/٢٧
» ۱۳٩٠/۱/٢٠
» ۱۳٩٠/۱/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٩/۱٢/٧
» ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ۱۳۸٩/۱۱/٢
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٩/۱٠/٤
» ۱۳۸٩/٩/٢٧

صفحات وبلاگ

» عناوین مطالب وبلاگ

مطالب اخیر

» همین دیروز
» خستگی ماند به تنم
» هواوی پی 8
» کاکتوس قشنگم
» حال این روزای من
» 2 روز پیش
» کاکتوس من گل داده
» اصلا به من چه
» یک روز پرماجرای پرماجرااا
» حراج

موضوعات وبلاگ

 

نویسندگان همکار

» سولماز کشاورزی

لینکستان

  » پرتال زیگور

FEED